Развитие без граници

Курсове по математика за ученици от 1 до 5 клас

Комплексна програма за деца от 6 до 12 години.
Учим математика, логика, основи на
програмирането и финансова грамотност.

Запишете се на безплатно занятие

Игрова палтформа и тренажор по математика

Занятията в платформата са разделени на 6 секции и се провеждат в игрова форма. Математическият тренажор помага за затвърждаването на преминатия материал и прави ученето интересно.

заяви демо

Аритметика

 • Действия с числа
 • Части от цялото и дроби
 • Мерни единици

Геометрия

 • Геометрични фигури и техните свойства
 • Периметър и площ на фигура
 • Симетрия

Задачи

 • Решение и съставяне на задачи с различно ниво на сложност

Финансова грамотност

 • Пазаруване с полза
 • История на валутите, цена и стойност
 • Финансова безопасност
 • Банкови продукти

Основи на програмирането

 • Какво е алгоритъм?
 • Множества
 • Анализ на данни, блок-схеми

Други игри

 • Логически игри за развитие на вниманието и мисленето

Амаматика развива математическият
капацитет на ума и нестандартното мислене

Математическо мислене

Помага за решаване на задачи по математика и развива логиката

Пространствено въображение

Развитие на паметта, мисленето, въображението и пространственото възприятие у детето

Аналитичен капацитет на ума

Развитие на логическото мислене, умение за анализ и формулиране на изводи.

Финансова грамотност

Основи на финансовата грамотност за деца

Нестандартно мислене

Решаване на нестандартни задачи по математика, неопиращи се на общите правила

Как се провежда занятието по математика

1
Започваме с проверка на домашната
работа (Предизвикателство), обсъждаме плана
предстоящото занятие
2
Потапяме се в новата тема
и се обучаваме докато играем
3
Преминаваме през различни загадки и задачи
в учебника и на платформата
4
Проверяваме нивото на усвоеност на
материала
5
Изпълняваме Предизвикателството
(домашната работа)
Как се провежда занятието по математика
8 деца
в група
с един
преподавател
70-90 минути
занятията са
1-2 пъти
седмично
34 игри
правим обучението
увлекателно
и резултатно

Видео за Амаматика

заяви демо
611 300
Ученици
28
Страни
1037
Действащи центъра
Международна академия за
деца от 5 до 16 години